Obsah

Poplatky pro rok 2019

 
Schválené poplatky zastupitelstvem obce  Býkev pro rok 2019
 
Výběr poplatků se řídí obecně závaznou vyhláškou č.1/2012 (OZV), kterou po projednání schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.11.2012 a OZV č.2/2015 kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky obce Býkev.
 
Komunální odpad: 1 občan/rok   500 Kč
Pes: 1 pes/rok 50 Kč, za každého dalšího též 50 Kč.
 
Poplatek za komunální odpad se vztahuje na všechny občany bez rozdílu  věku, tzn. občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Býkev a Jenišovice. Od poplatku nejsou osvobozeny děti, důchodci ani osoby s průkazem ZTP . Poplatek je rovněž povinen uhradit každý majitel nemovitosti nacházející se na k.ú. Býkev a Jenišovice a to i v případě, že není hlášen k trvalému pobytu v obci.
 
Poplatek za KO se platí vždy na jedno pololetí a je rozdělen na dvě části. (250 + 250) Lhůta pro zaplacení se dle místní vyhlášky prodlužuje v prvním pololetí do 31.3. a ve druhém pololetí do 30.9.
 
Kanalizace:
Stočné za osobu/rok činí 1350 Kč (hradí se pololetně ve výši 675 Kč). Termín úhrady je totožný s poplatkem za svoz komunálního odpadu do 31.3. a do 30.9.
 
Při bezhotovostní platbě použijte jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku (např. kanalizace nebo komunální odpad).