Obsah

Zprávy

Zpravodaj PID - autobusová a vlaková doprava

Platnost od 3.4.2020 celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Zápis do MŠ od školního roku 2020/2021

Sledujte web. stránky MŠ Hořín. Vhledem k situaci v ČR jsou změny možné. Žádost o přijetí k vyzvednutí v MŠ od 20. 4. 2020, PO - ST v 12 - 14 hod. nebo e-mailem. Kontakt: ms.horin@seznam.cz, 734 737 508. Informace k zápisu najdete v příloze. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Základní škola Hořín - termín 1.-30.4.2020 zápis proběhne distanční formou. Více v příloze. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Oznámení společnosti ČEZ a.s.

Nahlášení spotřeby elektrické energie - viz. příloha celý text

ostatní | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Nová aplikace databáze ztracených a nalezených psů na internetových stránkách Státní veterinární zprávy

Tato nová databáze je k dispozici na adrese -

https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ .

Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno psa nebo stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum ztráty/nálezu, jméno majitele resp. nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další informace formou poznámky (povinné údaje jsou označené hvězdičkou). Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce. Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě/nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů. Evidence ztracených a nalezených psů v databázi SVS je dobrovolná, a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Kotlíková dotace na nové kotle

Informace k možnosti využití kotlíkové dotace - viz. příloha celý text

ostatní | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.
12. 5. 2020
9.30 – 12.00 hod. v budově MŠ.
celý text

ostatní | 7. 2. 2020 | Autor: Správce Prislupský

Informace k odkládání tužkových baterií

Informujeme naše občany, že v souladu s platnou legislativou je možné odevzdávat vybité tužkové baterie do kontejneru, který je umístěn na chodbě Obecního úřadu. Pro dočasné odkládání baterií v domácnosti si můžete v kanceláři OU vyzvednout malý barevný papírový Box.
Děkujeme za spolupráci.. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Prislupský

Prodejna potravin

Informujeme občany naší obce, že v současné době probíhají přípravy projektové dokumentace pro stavební řízení pro realizaci stavby Prodejny potravin. Zastupitelstvo obce schválilo tento záměr na svém zasedání v letošním roce, předpokládá se, že otevření prodejny by se mohlo podařit v první polovině roku 2020.
Bude se jednat o zcela novou budovu, která bude vystavena z systému stavebních buněk o velikosti cca 50 m2. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Prislupský

Nádoby na odkládání použitého stolního oleje

Třídění odpadu - olej do kanalizace nepatří !!!!!! celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Prislupský