Obsah

Informace pro veřejnost

Od 1.9.2021 jsme otevřeli pro děti ve věku od 3 do 6 let tzv. Dětskou skupinu. Maximální kapacita je pro 12 dětí. Dětská skupina je řádně zaregistrována u Ministerstva práce a sociálních věcí a má veškerá povolení pro provozování této služby. Výchova je zajištěna dvěma kvalifikovanými personáliemi.

V současné době probíhá stavební řízení ve věci realizace nové Mateřské školy v Býkvi pro 30 dětí. 

Odkaz na webové stránky DS Bykev

www.dsbykev.cz

 

 

 

Zprávy