Obsah

Informace pro veřejnost

Od 1.9.2021 otevíráme pro děti ve věku od 3 do 6 let tzv. Dětskou skupinu. Jedná se o zařízení či službu veřejnosti, která svou činností bude nahrazovat běžnou Mateřskou školu. Bohužel jsme  limitováni počtem pro 12 dětí, které mohou tuto službu využívat. V současné době vrcholí přípravy prostorů v 1. patře budovy obecního úřadu. Obec Býkev je zřizovatelem Dětské skupiny, která je již v současné době zaregistrována u Ministerstva práce a sociálních věcí a tudíž může zahájit činnost předškolního vzdělávání.  Provoz DS je plánován cca na 2 roky nebo do té doby, než bude zrealizována nová Mateřeská škola v Býkvi pro 30 dětí. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení.

Veškeré informace týkající se provozu  budou průběžně doplňovány do zahájení provozu. 

Zprávy