Obsah

Pro lepší kvalitu života a vzhled obce

Pro lepší kvalitu života a vzhled obce

Pro lepší kvalitu života a vzhled obce

V roce 2011 se podařilo realizovat několik plánovaných projektů, které jsou součástí volebního programu.

V Býkvi a Jenišovicích byly vystavěny kontejnerová stanoviště v hodnotě 112717 Kč. 

 

Zlepšujeme kvalitu života v obci a plníme volební program.

V Jenišovicích bylo realizováno dětské hřiště v hodnotě 126141 Kč. Tato akce byla částečně hrazena z fondů Středočeského krajského úřadu.

Do obou obcí byl zaveden  bezdrátový veřejný rozhlas v hodnotě 293101 Kč. Tato investice byla z 95 % hrazena z fondu Středočeského krajského úřadu.