Obsah

Oprava budovy Obecního úřadu

Oprava budovy Obecního úřadu

Oprava budovy Obecního úřadu

V měsících srpnu až listopadu proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce budovy Obecního úřadu. V budově postavené v roce 1910 byly značně za svým zenitem zejména staleté okna, dveře, opadávající omítka, to vše byl důvod k zahájení rekonstrukce budovy . Rekonstrukce se plánovala od roku 2011, nejdříve musel být zpracován energetický audit, tzv. "energetický štítek budovy", poté byla zpracována projektová dokumentace a současně byla podána žádost o dotační titul k tomuto účelu. Na jaře 2013 byla ministrem životního prostředí dotace přiznána, obec vyhlásila veřejnou soutěž, z které byla vybrána firma zhotovitele. Podmínkou bylo zachování stejného vzhledu budovy (členitost omítky, římsy, apod).  V listopadu byla rekonstrukce budovy dokončena, cena opravy činí cca 3150000 Kč. Dotaci obdrží obec ve výši cca 1800000 Kč.