Obsah

Oprava veřejného osvětlení

Oprava veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 

V roce 2014 proběhla v letních měsících rekonstrukce části veřejného osvětlení v obou našich obcích. Cílem záměru byla výměna starých, značně zrezivělých stožárů veřejného osvětlení za stožáry nové, které nebudou ohrožovat zdraví a majetek občanů. Na tuto akci, která měla rozpočet ve výši 230821 Kč obdržela obec dotaci z fondu Středočeského Krajského úřadu ve výši 95 %, což znamená, že rozpočet obce byl zatížen cca 11 tisíci Kč. Výsledkem akce je efektivnější osvětlení komunikací a chodníků a bezpečnost občanů obce.