Obsah

Realizace stavby kanalizace

Realizace stavby kanalizace

Odkanalizování obcí Býkev a Jenišovice   

 

 

Po dlouhých přípravách, které zahrnovali veškerá povolení týkající se územních a stavebních povolení, po několika výběrových řízení mohla obec zahájit samotné stavební práce.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2014, naplno se rozjela v polovině ledna 2015, dokončena byla v řádném termínu tj. 30.9.2015.

Celkové délka kanalizačního potrubí činí 9230 m, z toho hlavní řady měří 7296 m a podružné 1934 m. na kanalizaci je připojeno více jak 93% všech nemovitostí na území obou našich obcí.

Financování projektu bylo zajištěno převážně dotačními tituly a to Ministerstvem životního prostředí ve výši 85 %, díále dotačním titulem Středočeského Krajského úřadu částkou 5589818 Kč a obec Býkev částkou necelých 5 mil. Kč. Bez těchto poskytnutých dotací by nebylo možné odkanalizování obcí realizovat.

Obec Býkev děkuje oběma poskytovatelům dotačních prostředků - Ministerstvu životního prostředí a Středočeskému Krajskému úřadu.

 

Foto z průběhu stavby.