Obsah

Rekonstrukce chodníků v Býkvi a komunikace v Jenišovicích

Rekonstrukce chodníků v Býkvi a komunikace v Jenišovicích

Rekonstrukce chodníků v Býkvi a komunikace v Jenišovicích

 

Na začátku roku 2016 rozhodlo zastupitelstvo obce realizovat akci, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti občanů, zvýšení kvality života v obci a ke zlepšení životního prostředí. Ke spolufinancování uvedené akce podala Obec Býkev  žádost o dotační prostředky ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který žádost schválil a poskytl dotaci ve výši 500000 Kč. Celková cena za nové chodníky v Býkvi a komunikaci v Jenišovicích činí 1245488 Kč. Stavbu provedla v měsících srpna až října 2016 firma Šnajdr Stavby Mělník, s.r.o. .

Občané obou obcí mají k dispozici bezmála 300 m nových chodníků a 130 m komunikace, která bezpochybně zlepší kvalitu života i životního prostředí.