Obsah

Rekonstrukce vedení NN a veřejného osvětlení v Jenišovicích

Uložení vedení NN do země a rekonstrukce veřejného osvětlení v Jenišovicích


V Jenišovicích byl v letošním roce v srpnu a v září realizován záměr společnosti ČEZ a to uložení kabelového vedení NN pro domácnosti. Cílem záměru byla výměna stávajícího nevyhovujícího nadzemního elektrického vedení. Současně s touto akcí proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Byly instalovány nové sloupy vč. svítidel, nově byla osvětlena i některá "hluchá místa" v obci. V současné době jsou v obci Jenišovice veškeré inženýrské sítě uloženy do země. V galerii foto z průběhu stavby.

Záměr uložení kabelového vedení NN byl v plné režii společnosti ČEZ, bez finanční účasti obce.

Akce rekonstrukce veřejného osvětlení byla hrazena z rozpočtu obce, konečná cena činila 902013 Kč.