Obsah

Odbahnění jezera v obci Býkev

Odbahnění jezera v obci Býkev

 

Název projektu:

ODBAHNĚNÍ JEZERA V OBCI BÝKEV

Reg.číslo projektu:CZ.05.4.27/0.0/0.017_059/0006068

Prioritní osa:4. - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu spočívající v odbahnění malé vodní nádrže v k.ú. Býkev. V rámci realizace dojde k odstranění sedimentů z malé vodní nádrže.

Celkové uznatelné náklady: 836267,30 Kč (100%)

Dotace EU: 501760,38 Kč (60%)

Příspěvek příjemce dotace: 334506,92 Kč (40)

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2018

Datum ukončení realizace projektu: 30.4.2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Býkev