Obsah

Oprava střechy na budově Obecního úřadu

Oprava střechy na budově Obecního úřadu

Oprava střechy na budově Obecního úřadu

 

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí budovy Obecního úřadu, která proběhla v roce 2013 byla v roce 2018 dokončena realizace opravy střechy. Oprava spočívala ve výměně části poškozené vazby a v položení nové střešní krytiny. Celkové náklady na opravu činily 531885 Kč, z toho na tuto opravu čerpala obec dotaci z fondu Středočeského kraje ve výši 424000 Kč. Tzn. že z rozpočtu obce bylo čerpáno 107885 Kč.

 

Fotografie v galerii