Obsah

Současnost

Současnost

Současnost obce

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Mělník
Obec s rozšířenou působností: Mělník

 

Vesnice Býkev a Jenišovice patří územě do okresu Mělník a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Mělník. Obec Býkev se rozkládá asi pět kilometrů západně od Mělníka. Území těchto dvou obcí trvale obývá asi 430 obyvatel. Býkev se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Býkev a Jenišovice, vzdálené od sebe asi 1,5 km. Občané obou obcí se dobře znají a žijí společně v klidu a vzájemné toleranci.

Budova obecního úřadu byla postavena kolem roku 1910 a je v Býkvi, v roce 2013 byla zrekonstruována a je spolu s pomníkem významnou dominantou obce. Pomník Českého lva, který drží v drápech orlici je umístěn pouze několik metrů od budovy obecního úřadu a je věnován na památku padlých místních občanů v období 1. světové války v letech 1914 - 1918.

Dále bychom v obci našli knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod (2002) a od roku 2015 jsou obě obce kompletně odkanalizovány, kanalizace ústí do ČOV v Hoříně.

Ve středu obce je svou polohou umístěn rybník o velikosti přes 0,5 hektaru. Kolem tohoto rybníka je vystaveno mnoho rodinných domů, spolu s rybníkem tvoří klidný střed obce.

V Jenišovicích je dominantou zámek, na kterém současný majitel provádí rekonstrukci. Kousek od zámku je vystaven malý kostelíček, resp. kaple, která patřila k zámku. Nyní je kaplička majetkem obce.

Vesnice Býkev leží v průměrné výšce 166 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1392. Celková katastrání plocha obce je 564 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátosm procent. V roce 2006 byla na jižní straně obce započata realizace  rodinných domů s malou zahrádkou, projekt počítal se 49 novými RD. V roce 2018 je postaveno 29 RD, výstavba této lokality pokračuje i v roce 2018,  v roce 2017 bylo zkolaudováno dalších 6 novostaveb. Zásadní prostor v Býkvi zaujímaly budovy bývalého Státního statku, na nichž se od roku 1989 prakticky po více jak 20 let nic nezmněnilo, pouze se jejich stav zhoršoval. Bývalý majitel do areálu neinvestoval žádné finanční prostředky. V roce 2015 dostal tento areál nového majitele, který zahájil rekonstrukci veškerých budov a přilehlých pozemků, nyní je areál po celkové rekonstrukci a vlastníkem je užíván jako sídlo dopravní firmy.

V současné době není v obci provozován  žádný obchod s potravinami. Na okraji obce je vystavena čerpací stanice. Mimo hlavní část obce, přes silnici I/16 je středně velká průmyslová zóna, kde se nachází haly pro drobnou výrobu, skladování a dalšího drobného podnikání. V roce 2017 zakoupil pozemky v této lokalitě další soukromý subjekt pro účely podnikání.

Podél celé obce mimo zastavěné území je vedena  silnice I.tř č.I/16 z Mělníka do Slaného. Komunikace slouží jako dálniční přivaděč na D 8 Praha - Teplice.

Místní děti, které mají povinnou školní docházku navštěvují v převážné většině Základní školu v Hoříně, příp. v Mělníku.

Ostatní studující mládež dojíždí k dennímu studiu do okresního města nebo Neratovic a Kralup nad Vltavou.