Obsah

Poplatky pro rok 2021

 
Schválené poplatky zastupitelstvem obce  Býkev pro rok 2021
 
Výběr poplatků (komunální odpad a poplatek ze psa) se řídí obecně závaznou vyhláškou č.2/2019 (OZV) a vyhláškou  č.1/2020. Uvedené Obecně závazné vyhlášky schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.12.2019 a 14.12.2020.
 
Komunální odpad: 1 občan/rok   650 Kč
Úlevy: děti do 10 let vč.  500 Kč     senioři nad 65 let vč.   500 Kč
Pes: 1 pes/rok 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
 
Poplatek za komunální odpad se vztahuje na všechny občany bez rozdílu  věku, tzn. občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Býkev a Jenišovice. Od poplatku nejsou osvobozeny děti, důchodci ani osoby s průkazem ZTP . Poplatek je rovněž povinen uhradit každý majitel nemovitosti nacházející se na k.ú. Býkev a Jenišovice a to i v případě, že není hlášen k trvalému pobytu v obci.
 
Poplatek za komunální odpad  se platí vždy na jedno pololetí a je rozdělen na dvě části. (325 +325  a  250 + 250) Lhůta pro zaplacení se dle místní vyhlášky prodlužuje v prvním pololetí do 31.3. a ve druhém pololetí do 30.9. 
Poplatek za psa uhradí vlastník psa do 31.3. 2020.
 
Kanalizace:
Stočné za osobu/rok činí 1520 Kč (hradí se pololetně ve výši 760 Kč). Termín úhrady je totožný s poplatkem za svoz komunálního odpadu do 31.3. a do 30.9.
 
Při bezhotovostní platbě použijte jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku (např. kanalizace nebo komunální odpad).
 
Podrobnosti v letáku:  zde ke stažení