Obsah

Poplatky pro rok 2023

 
Schválené poplatky zastupitelstvem obce  Býkev pro rok 2023
 
Výběr poplatků (komunální odpad a poplatek ze psa) se řídí obecně závaznou vyhláškou č.3/2022.  Obecně závaznou vyhlášku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.11.2022.
 
Komunální odpad: 1 občan/rok   750 Kč
Úlevy: děti do 10 let vč.  600 Kč     senioři nad 65 let vč.   600 Kč
Pes: 1 pes/rok 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
 
Poplatek za komunální odpad se vztahuje na všechny občany, tzn. občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Býkev a Jenišovice. Od poplatku nejsou osvobozeny děti, důchodci ani osoby s průkazem ZTP . Poplatek je rovněž povinen uhradit každý majitel nemovitosti nacházející se na k.ú. Býkev a Jenišovice a to i v případě, že není hlášen k trvalému pobytu v obci.
 
Poplatek za komunální odpad  se platí vždy na jedno pololetí a je rozdělen na dvě části. (375 +375  a  300 + 300) Lhůta pro zaplacení se dle místní vyhlášky prodlužuje v prvním pololetí do 31.3. a ve druhém pololetí do 30.9. 
Poplatek za psa uhradí vlastník psa do 31.3. 2023.
 
Kanalizace:
Stočné za osobu/rok činí 1620 Kč (hradí se pololetně ve výši 810 Kč). Termín úhrady je totožný s poplatkem za svoz komunálního odpadu do 31.3. a do 30.9.
 
Při bezhotovostní platbě použijte jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti a do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku (např. kanalizace nebo komunální odpad). V případě platby v kanceláři OU můžete využít platební terminál.
 
Podrobnosti v letáku:  zde ke stažení (359.08 kB)