Obsah

Dětský den 2012

Dětský den 2012

Dětský den 2.června 2012

 

Kulturní komise spolu s vedením obce uspořádali pro naše děti oslavu svátku dětí. Pro děti byla připravena celá řada zajímavých soutěží, kde si s chutí zasoutěžily, a v některých případech soutěžili i dospěláci. Dále byla k vyřádění k dispozici trampolína, ukázka vojenské techniky, pražští policisté představili dětem, ale i dospělím moderní technické vybavení vč. zbraní, ochranných pomůcek, atd. Samozřejmě na závěr nesměla chybět již tradiční hasičská pěna. na všechny děti čekal balíček sladkostí a balíček se sponzorskými předměty. K dobré náladě přispěl i disžokej.

Malou slavností bylo oficiální představení vlajky a znaku obce, kde starosta obce přiblížil občanům průběh schvalovacího procesu od myšlenky až po předání pověření k užívání symbolů obce předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Po celé slavnostní odpoledne bylo zajištěno občerstvení na vysoké úrovni.

Děkujeme všem dobrovolníkům a ostatním občanům, kteří pomohli zajistit zdárný a nerušený průběh pěkného odpoledne.