Obsah

Vánoční zpívání v Kapli svaté Marie v Jenišovicích

Rodiče s dětmi z Jenišovic za vydatné pomoci hasičů připravili vánoční setkání u kaple svaté Marie v Jenišovicích. Děti měli velmi působivý a krásný program, zaznělo několik tradičních vánočních koled za doprovodu kytary v podání Martina L. Ještě dodatek k tomuto setkání, uskutečnilo se po mnoha dlouhých letech a dalo by se říci, že se opravdu povedlo.