Obsah

Jenišovické Máje 2019

Poslední dubnový den proběhla za organizace hasičů z Jenišovic akce stavění májky. Na návsi v Jenišovicích se sešlo obyvatelstvo jak z Jenišovic tak i z Býkve a společně oslavili jednak vztyčení májky, ale i čarodějnice, které přicházejí již tradičně poslední dubnový den. Akce se velmi vydařila, čepovalo se dobré pivo, podával se výborný guláš a kdo chtěl a měl buřta, tak si ho opekl na ohníčku. Pochvala za organizaci patří Hasičům z Jenišovic.