Obsah

Vítání občánků 2021

Před začátkem léta jsme po roce měli opět tu čest přivítat nové malé občánky do života a také do naší obce. Pozváno bylo 10 rodičů se svými ratolestmi, bohužel ne všichni se mohli této slavnostní akce zúčastnit. Všem novorozencům a rodičům jsme popřáli do života zdraví a štěstí.