Obsah

Vítání občánků 2015

Vítání občánků 2015

Vítání nových občánků  - únor 2015

Po roce jsme se opět sešli k slavnostnímu sktu - uvítání nejmenších do života. Celkem jsme uvítali 5 malých dětiček, Adélku,Matyáše,Tadeáše,Zorku  a Deniska. Nejstarší Adélce byl právě rok a nejmladšímu Deniskovi jeden měsíc. Po velmi pěkném vystoupení dětí z Mateřské školy v Lužci přednesl starosta krátký slavností projev. Přejeme všem malým ale i rodičům zdraví a plno krásných na pouti životem.