Obsah

Vítání občánků 2019

V zasedací síni Obecního úřadu v Býkvi přivítal starosta obce do života čtyři nové občánky. Popřál jim zdraví, štěstí a rodičům velkou kupu trpělivosti ve výchově svých ratolestí.