Obsah

Poznámka k rozpočtu:

Rozklikávací rozpočet nezaznamenává finanční převody mezi vlastními účty obce, tzn. že v příjmech a výdajích je rozdíl 100 000 Kč. V níže vyvěšeném rozpočtu jsou všechny údaje platné.

Rozpočet Býkev

Schválený rozpočet6 377 384 Kč
Upravený rozpočet7 394 865 Kč
Skutečné plnění4 782 502 Kč
Plnění64,67 %
Schválený rozpočet7 351 087 Kč
Upravený rozpočet8 368 568 Kč
Skutečné čerpání3 310 119 Kč
Čerpání39,55 %
sestaveno ke dni 31. 7. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 61x | 05.01.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 28x | 06.06.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 40x | 14.03.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 27x | 06.06.2018