Obsah

Vyhlášky

Seznam obecně závazných vyhlášek pro obec Býkev a Jenišovice  
   vydána                                         název       odkaz
30.12.2001 OZV - o systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Zrušena - nahrazena OZV č.1/2015
16.7.08 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.01/2008 kterým se vydává územní plán obce Býkev Vyhl.01/2008 ÚP
26.4.10 OZV - požární řád obce Zrušena - nahrazena OZV č.1/2018
 20.12.2010  OZV - o mísních poplatcích  Zrušena - nahrazena OZV č.1/2016
 20.12.2010  OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání  a odstraňování komununálního odpadu  Zrušena - nahrazena OZV č.3/2011
 10.3.2011  OZV - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů a jiných zvířat na veřejném prostranství  Vyhl.č.1/2011
 27.10.2011  OZV - o veřejným pořádku,opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci  Zušena, nahrazena OZV č.2/2016
 29.11.2011  OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu  Zrušena-nahrazena OZV č.1/2012
 12.11.2012  OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu  Vyhl. č.1/2012
 18.3.2015  OZV - o systému shromažďování,sběru,přepravy,třidění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Býkev  Vyhl. č.1/2015
 20.8.2015  Nařízení obce č.1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nařízení obce č.1/2015
16.12.2015 OZV Obce Býkev - kterou se mění některé Obecně závazné vyhlášky Obce Býkev
 
Zde ke stažení

13.6.2016

 

Obecně závazná vyhláška obce Býkev č.1/2016 o místních poplatcích Zde ke stažení
28.11.2016 Obecně závazná vyhláška obce Býke č.2/2016 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zde ke stažení
5.6.2018 OZV č1/2018  - požární řád obce

Zde ke stažení