Menu
Obec Býkev
ObecBýkev
Obec Býkev
ObecBýkev

Historie

Obec Býkev patří územně do okresu Mělník a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je okresní město Mělník. Obec Býkev se rozkládá asi pět kilometrů západně od Mělníka. Území této obce trvale obývá asi 430 obyvatel. Do samosprávy obce Býkev patří ještě malá obec Jenišovice, vzdálená cca 1,5 km. Obec leží v průměrné nadmořské výšce 166 m nad mořem, celková katastrální plocha obce je 564 ha. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1392. Původ názvu obce lze v historických pramenech vystopovat jako odvozeninu názvu blízkého kopce. Roku 1420 měla v obci kapitula Mělnická zapsána jako svůj majetek šest dědičných hospodářských usedlostí, ostatní poplužní dvory náležely k panství Dolních Beřkovic. Roku 1622 byl pro vzpouru Sigmunda Belvice, rytíře z Nostvic, majetek královskou komorou konfiskován a prodán kněžně Polyxeně z Lobkovic. Už od počátku svého vzniku se obec rozvíjela jako zemědělská na úrovni statků a malorolníků. Po třicetileté válce, na počátku druhé poloviny 17 století bylo v Býkvi kolem dvaceti velkostatků. S rozvojem zemědělství docházelo postupně k rozkvětu také příslušných služeb.  V roce 1880 žilo v obci 254 obyvatel. V době mezi světovými válkami byly v obci např. 2 hostince, košíkář, 2 kováři, 5 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, řezník, trafika, velkostatek Lobkovicz, zahradnictví. V poválečném období, po konfiskaci zemědělského majetku, zde vzniklo jednotné zemědělské družstvo, které postupně přešlo do hospodářství státního statku. Demografický vývoj byl dán zemědělskou výrobou, především v období let 1946 až 1989, kdy na tomto úseku výroby pracovala většina obyvatel obce. V této době převážnou část zemědělské půdy obhospodařoval státní statek. Po roce 1989 nastal útlum zemědělské výroby a po ukončení činnosti Státního statku v roce 1994 musela většina obyvatel hledat pracovní příležitost v jiných oborech.

Dominantou obce je pomník Českého lva, vystavěný v letech 1918-20 na památku obětem 1. Světové války. K pomníku se váže zajímavý osud z druhé světové války, kdy jej místní obyvatelé uchránili před Německou armádou tím, že pomník zakopaly v místě, kde dnes stojí pod zem. Tam pomník vydržel po celou válku, po skončení války byl slavnostně vyzvednut na nynější podstavec. V roce 2011 byla socha lva renovována. V roce 2012 byl obci parlamentem ČR přidělen znak obce.

Obec Jenišovice, založena kolem roku 1250. Roku 1436 obec zapsána Janovi ze Smiřic, později připojeny k hradu Mělnickému, a to až do roku 1850. Obyvatelé obce se zaměstnávají zemědělskou výrobou, mimo jiné je v obci kovárna, dva hostince, obchod se smíšeným zbožím a dva prodejci tabáku. V roce 1890 nechal hrabě Kustoš a jeho žena Johana se Zubří postavit na návsi kapli ke cti sv. Marie. Vedle této kaple byl vystavěn  místní zámeček, posledním známým majitelem byla hraběnka „Franciska von Groate“, která mimo jiné nechala v Jenišovicích zřídit dětský sirotčinec.  Zrušen byl po druhé světové válce. Mezi místními obyvately byla hraběnka velice oblíbená. U silnice z Býkve do Jenišovic  se nacházel  čedičový lom, kde pracovala většina místních mužů. Po druhé světové válce byl lom uzavřen.

Dnes jsou obce Býkev a Jenišovice zejména díky své poloze vyhledávanou a zajímavou destinací, neboť vzdálenost od Prahy je pouhých 30 km po dálnici D8. Další výhodou polohy obce je skutečnost, že ani jedna z ničivých povodní (2002, 2013) nezasáhla obydlenou část obce. Jak z Býkve, tak z Jenišovic je nádherný výhled na památnou Horu Říp (cca 18 km).  Asi 15 km na západ leží obec Nelahozeves, rodiště velikána české hudby Antonína Dvořáka. Ve vzdálenosti  1,5 km od obce vede cyklostezka z Lužce nad Vltavou do Horních Počapel.

Jenišovice - historické informace (1.05 MB)

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

dvě Místní části

​​
První zmínka 1392
​​
577 obyvatel
​​
Mateřská škola
​​
Dětská skupina

Naše projekty podpořiliMinisterstvo pro místní rozvoj

nahoru