Obsah

Územní plán obce - změna č.2 právní stav


Územní plán obce BÝKEV - právní stav po vydání změny č. 2

Datum vydání: 29.1.2016

Nabytí účinnosti: 14.2.2016

Textová část

Základní členění

Hlavní výkres

Koncepce krajiny

Technická infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Výkres VPS

Koordinační výkres