Obsah

Úplné znění po vydání změny č.3 - právní stav územního plánu obce Býkev

Datum vydání: 4.6.2018

Datum nabytí účinnosti: 22.6.2018

 

Textová část - Zde ke stažení

Výkresy

Základní členění - Zde ke stažení

Hlavní výkres - Zde ke stažení

Koncepce krajiny - Zde ke stažení

Technická infrastruktura - Zde ke stažení

Dopravní infrastruktura - Zde ke stažení

Výkres VPS - Zde ke stažení

Koordinační výkres - Zde ke stažení