Obsah

Úplné znění po vydání změny č.4 - právní stav územního plánu obce Býkev

Datum vydání: 18.5.2020

Datum nabytí účinnosti: 12.6.2020

Textová část: zde ke stažení

 

Výkresy:

Hlavní výkres: zde ke stažení

Základní členění: zde ke stažení

Koncepce krajiny: zde ke stažení

Technická infrastruktura: zde ke stažení

Dopravní infrastruktura: zde ke stažení

Výkres VPS: zde ke stažení

Koordinační výkres: zde ke stažení