Menu
Obec Býkev
ObecBýkev
Obec Býkev
ObecBýkev

Symboly obce

Předání pověřovací listiny:

Dne 26.ledna 2012 bylo naší obci předáno na slavnostním aktu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky osvědčení k užívání obecních symbolů.   

Pověřovací listinu převzal starosta obce od předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové.

   Pověření                  PS

Znak:Znak

„V modro-červeně polceném štítě zlato-stříbrně polcená hlava, vpravo býčí se stříbrným rohem a polovinou jazyka, vlevo zubří s rohem a polovinou houžve a jazyka, vše zlaté, provázená dole stříbrnou hvězdou převýšenou do stran vpravo kosmo a vlevo šikmo položeným zlatým lipovým listem.“

  

 

Vlajka:Vlajka

„List tvoří modrá žerďová a červená vlající část. Na dělící lince žluto-bíle svisle dělená hlava, v žerďové části býčí s bílým rohem a červenou polovinou jazyka a ve vlající části zubří s rohem a polovinou houžve a jazyka, vše žluté. Pod hlavou na dělící lince bílá šesticípá hvězda převýšená do stran v žerďové části kosmo a ve vlající části šikmo položeným žlutým lipovým listem. Poměr šířky k délce je 2:3.“
 
Historické podklady pro vznik symbolů obce Býkev a Jenišovice.
 
Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce Býkev a její místní části Jenišovice. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití obecních pečetí, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenské pečeti s erbem knížecí rodiny Lobkoviců, k jejímž panstvím Dolní Beřkovice a Mělník obě dnešní místní části obce před konstitucí obecního zřízení náležely.
Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce nemáme k dispozici vhodný sfragistický podklad v podobě historického obrazového obecního pečetního znamení, jehož figurální námět by mohl být uplatněn v novém znaku obce. 
Pro tvorbu nového znaku obce to znamená nutnost využití alternativního postupu výběru vhodných znakových figur. 
Jinými slovy: Neukazuje-li se jako možné heraldizovat staré předheraldické obrazové znamení obce, znak obce lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur vyjadřujících relevantní motivy z historie a geografie obce, nebo představujících tzv. mluvící znamení obce – to znamená symbol vyjadřující název obce.
Návrh znaku obce Býkev odtud obsahuje následující figury: 
Obecná (tj. z reality odvozená a heraldicky stylizovaná) figura hlavy býka (resp. její heraldicky pravé poloviny) představuje tzv. mluvící znamení obce – to znamená symbol vyjadřující zřetelně a srozumitelně název obce či symbol název obce asociující.
K polovině býčí hlavy přiléhá polovina hlavy zubří – to znamená s houžví v nozdrách. Obecná figura zubří hlavy (resp. její heraldicky levá polovina) představuje heraldicky adekvátní zjednodušení erbu hraběcí rodiny Kustošů ze Zubřího a z Lipky, někdejších majitelů pozemků a zámečku a stavitelů kaple P.Marie v místní části Jenišovice.
Figura zubří hlavy připomíná také rozhojněný velký znak knížecí rodiny Lobkoviců, jejíž jednotlivé větve držely panství Mělník a Dolní Beřkovice, k nimž patřily také vsi Býkev a Jenišovice. 
Spojením mluvícího znamení býčí hlavy se zubří hlavou jakožto derivátem erbu Kustošů ze Zubřího a z Lipky dochází k rovnocennému vyjádření dvou místních částí obce prostřednictvím dvou nejvýraznějších historických motivů těchto vsí. 
Kromě hlavní znakové figury hlavy, heraldicky vpravo (tj. z pohledu pozorovatele vlevo) býčí a heraldicky vlevo (tj. z pohledu pozorovatele vpravo) zubří, návrh znaku počítá v některých variantách rovněž s dalšími figurami: 
Heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura polcení štítu podtrhuje vyjádření integrace dvou místních částí do jedné samosprávné obce. Odvozena je z erbu rytířského rodu Belviců z Nostvic, majitelů panství Dolní Beřkovice, k němuž ves Býkev patřila. 
Heroldská figura tzv. hlavy štítu (tj. vodorovného pruhu v horní části štítu) je převzata z původní podoby lobkovického erbu a její přítomnost ve znakovém štítě podtrhuje vyjadření historické vazby dnešního území obce k Mělnicku a Dolnobeřkovicku. 
Heroldská figura dvou stříbrných břeven (tj. vodorovných pruhů) je převzata z rozhojněné verze erbu Kustošů. Svým počtem koresponduje s počtem místních částí obce a odkazuje rovněž na polohu obce v krajině poblíž soutoku řek Labe a Vltavy. 
Obecná figura šestihroté hvězdy je atributem P.Marie a připomíná tak (společně se samotnou figurou zubří hlavy) kapli P.Marie v Jenišovicích. 
Obecná figura lipových listů (jakožto symbol českého národního stromu) vyjadřuje regionální vazbu obce k centrální části Čech a připomíná i historickou lipovou alej na území obce. V počtu dvou podtrhuje i vyjádření počtu místních částí obce.

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rezervace hřiště

CzechPOINT

Czechpoint

Stromy pod kontrolou

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

dvě Místní části

​​
První zmínka 1392
​​
577 obyvatel
​​
Mateřská škola
​​
Dětská skupina

Naše projekty podpořiliMinisterstvo pro místní rozvoj

nahoru