Menu
Obec Býkev
ObecBýkev
Obec Býkev
ObecBýkev

Cyklostezka H.Počaply - Zelčín

Nová cyklostezka Horní Počaply-Vlíněves -Zelčín

Na rozvíjející se mapě cyklostezek v ČR se objevila nová právě dokončená krásná cyklostezka vedoucí po břehu Labe a Vltavy v okolí Mělníka. Cyklostezka se vine po břehu Labe od obce Horní Počaply přes Dolní Beřkovice a v obci Hořín se odklání, míjíce soutok Labe s Vltavou, na břeh Vltavy a směřuje krásnou krajinou směrem ku Praze. Končí zatím v osadě Zelčín u lávky s pražským horkovodem přes Vltavu.
Myšlenka výstavby této cyklostezky vznikla již před 15 lety v Elektrárně Mělník, kdy zaměstnanci projevili velký zájem jezdit do práce na kole po bezpečné cestě, neboť silnice spojující Mělník s průmyslovou zónou kolem elektrárny je pro cyklisty extrémně nebezpečná.
Po mnoha peripetiích, kdy se do výstavby cyklostezky chtěly zapojit spolu s průmyslovými podniky i obce ležící na zamýšlené trase, až vstup ČR do EU přinesl reálnou naději zamýšlený projekt financovat a  realizovat. A to z programů regionálního rozvoje ROP.
V roce 2008 byl založen svazek obcí Horní Počaply, Dolní Beřkovice a  Hořín, které se statečně ujaly role investora nové cyklostezky. Byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, vyřešeny všechny zamotané majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků a následně zpracován projekt pro stavební povolení. Projekty zpracovala firma City Plán Praha.
Následovala žádost o udělení dotace z ROP, která na druhý pokus u  Regionální rady rozvoje uspěla a projekt byl v září 2009 nastartován.
Jako zajímavost k realizované cyklostezce lze uvést, že se nachází v přesné trajektorii mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č.7, která spojuje sever Skandinávie s jižní Itálií a Maltou. Tato cyklotrasa nese název The Sun Route. Projekt sítě evropských cyklotras EuroVelo čítá 12  dálkových cyklotras, protkávajících celou Evropu od severu k jihu a od západu k východu. Nová cyklostezka se rovněž v labské části kryje s Labskou cyklostezkou a v části vltavské s Vltavskou cyklistickou cestou.
Existence nové cyklostezky přinese jistě mnoho pozitivních přínosů pro obyvatelstvo v regionu, zvláště v oblasti bezpečné dopravy do zaměstnání, do školy a podobně. Určitě poskytne prostor i pro sportovní aktivity jako je jízda na in line bruslích a cyklo výlety pro celé rodiny. Jízda na kole ve zdravém prostředí krásnou krajinou je plně v souladu s nastartovaným trendem zdravého životního stylu.
Očekávají se rovněž pozitivní dopady v oblasti ekonomického oživení v obcích na trase cyklostezky. O pozvolný rozvoj doprovodné infrastruktury zaměřené na turistický ruch se postarají místní živnostníci a podnikatelé. Jednou z podmínek, aby se tyto aktivity mohly rozvinout na plno, je propojení jednotlivých úseku Labsko – Vltavské cyklostezky. Na severním konci napojení na Německo a jižním směrem zatím alespoň do Prahy. Po uskutečnění takového propojení lze očekávat skutečně masivní nárůst dálkové cykloturistiky na této trase. Lidé ze  západní Evropy, kde je cykloturistika velmi oblíbená jistě tuto bránu do ČR rychle objeví a budou ji ve velkém rozsahu využívat. Totéž lze očekávat i od obyvatel hlavního města, kteří jen těžko odolají nevyrazit na čerstvý vzduch do krásné přírody v okolí řek Vltavy a Labe.
Je jen škoda, že Středočeský kraj nedal rozvoji této cyklistické magistrály s ohromným významem pro rozvoj cykloturistiky takovou prioritu jako kraj Ústecký, kde se kraj postavil do role investora Labské cyklostezky v celé délce Ústeckého kraje. Doufejme, že i ve  Středočeském kraji bude doposud vlažný přístup k rozvoji této cyklostezky přehodnocen a nebudou muset být v roli investora tak významného nadregionálního projektu pouze obce s velmi omezenými finančními prostředky.
Rozpočet na výstavbu celé 18.6 km dlouhé trasy byl 80 mil. Kč a to bylo na stavbu prováděnou ve velmi obtížných terénních podmínkách na břehu řeky dosti málo, přihlédneme-li, že na trase se postavily dva poměrně velké mosty. V porovnání se známou pražskou cyklostezkou dlouhou 3 km za 150 mil. Kč to byl výkon téměř hrdinský. Potvrzuje to i skutečnost, že na stavbu nebylo možné při tak nízkém rozpočtu sehnat dodavatele, jev to poměrně vzácný. Stavbu nakonec prováděla mostecká firma Metall Quatro s.r.o. a udělala ji opravdu v rekordním čase.
V průběhu stavby se navíc objevily nečekané technické problémy s málo únosným podložím na velké části stavby. Bylo velkým štěstím pro investora, že se stavba nacházela v bezprostřední blízkosti Elektrárny Mělník patřící do Skupiny ČEZ. Elektrárna byla schopna v krátké době připravit bezplatně pro stavbu více než 12 tisíc tun speciálního stabilizátu (podkladní beton) , což je směs popílku s cementářským slínkem. Investor nesl pouze náklady spojené s nákupem slínku a  transportem. Podkladní vrstva ze stabilizátu umožnila vytvořit perfektní vozovku i v těch nejproblematičtějších úsecích.

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

dvě Místní části

​​
První zmínka 1392
​​
577 obyvatel
​​
Mateřská škola
​​
Dětská skupina

Naše projekty podpořiliMinisterstvo pro místní rozvoj

nahoru